Om oss

Huvudman för hemsidan blasmusik.fi är FSSMF (Finlands svenska sång- och musikförbund). FSSMF är en nationell musikorganisation vars syfte är att samla och främja det finlandssvenska musiklivet.

Blåsmusiken inom FSSMF saknar specialförbund och BMU (Blåsmusikutskottet) är en arbetsgrupp utsedd för att främja blåsmusikens intresse.

BMU önskar stärka blåsmusiklivet genom ett långsiktigt och målmedvetetvsamarbete och koordinering av verksamheten, för att bättre gynna hela det finlandssvenska blåsmusiklivet.