Projektet Blåslyftet 2023-2024

Blåslyftet 2023-2024 är Finlands svenska sång- och musikförbunds nya satsning på blåsmusik med syftet att åstadkomma en positiv effekt gällande nyrekrytering till orkestrar och musikutbildning, samt bidra till att generera nya pedagoger för att således stärka blåsmusikfältet.
I praktiken betyder det att projektet kommer att grunda en nationell projektorkester för ungdomar samt arrangera galahelgen Windfest där det finlandssvenska blåsmusikfältet kan samlas. Idén med projektet är att ta fasta på de metoder och sätt i Blåsmusikprojektet 2017-2022 som haft de största positiva effekterna och fortsätta ånga på i projektets kölvatten. 


Bild: Frida Lönnroos