);

WindFest! i Björneborg 13-15 november 2020

WindFest! i Björneborg 13-15 november 2020

Välkommen till Björneborg den 13-15 november på WindFest!

Blåsmusikprojektet 2018-2020 har inlett sitt sista verksamhetsår, som kommer att kulminera i en Galakonsert i Björneborg den 15 november. För att ge konserten ett större sammanhang arrangerar projektet också flera små konserter och den nationella projektorkestern Wegelius Wind Ensemble kommer att samlas under ledning av dirigent Leif Karlsson.

Projektet eftersträvar mångfald i programmet och välkomnar deltagare från olika genrer samt ensembler och orkestrar i alla storlekar. Även enskilda musiker är välkomna att delta. För att göra Galakonserten speciell samt skapa en känsla av samhörighet planeras en gemensam orkester bestående av alla deltagare, en sk. “massorkester”.
Det går bra att delta i både massorkestern och Wegelius Wind Ensemble. Här hittar du mer info och kan anmäla dig till Wegelius Wind Ensemble LÄNK.

Nu inbjuder vi alltså våra medlemsorkestrar och samarbetspartners till att aktivera sig! Har du någon idé du vill genomföra med din orkester eller andra förslag, kontakta projektledaren jannicke.ingelin(at)fssmf.fi per epost eller telefon 050-31 31 104.

Vi önskar att ni intresseanmäler er orkester till programmet senast den 27 april 2020. Deltagandet i evenemanget är gratis.

LÄNK TILL INTRESSE ANMÄLAN