);

Wegelius Wind Ensemble

Idén att starta upp en symfonisk blåsorkester (WWE) har sin utgångspunkt i OBB. Tanken är att fortsätta med samma ambitionsnivå men med en annorlunda uppsättning. Namnet hänvisar till vår samarbetspart Martin Wegelius-instutet (som i tiderna också haft blåsorkestrar) och med att kalla orkestern för en ensemble vill vi visa på flexibilitet: orkestern kan ändra form och storlek beroende på repertoar. Det kan även grundas mindre sammansättningar inom orkestern.

 

Vi riktar oss till frilansande musiker, pedagoger och långt hunna amatörmusiker. Målet är att kunna framföra en mångsidig modern repertoar som håller en hög nivå. Vi vill ge musikerna en möjlighet att musicera på hög musikalisk nivå, med orkestern vill vi också inspirera och fungerar som en plattform där man kan skapa nya kontakter för framtida samarbeten.

 

Orkestern samlas 2-3 veckoslut per år för övningar med olika dirigenter av nationell toppklass. Repertoaren planeras tillsammans med de olika dirigenterna som också fungerar som konstnärliga ledare. Ambitionen är att orkestern uppträder på olika evenemang av betydelse inom blåsmusiken.

 

Medverkan i orkestern är avgiftsfritt, resor & logi ordnas och bekostas av Blåsmusikprojektet.

Orkesterns administrativa uppgifter sköts av Blåsmusikprojektet 2018-2020.

 

Målsättningar:

  • Sångfest 2022 i Helsingfors
  • Framföra beställningsverk i samarbete med Uppsala Blåsarsymfoniker.

 

Dirigenter:

 

Tidtabell:
25-27 januari 2019 i Tammerfors med Anna-Leena Lumme
5-7 juni 2019 i Helsingfors med Anna-Leena Lumme
27-29 september 2019 Leif Karlsson
15-17 oktober 2021 Leif Karlsson

 

Samarbetsparter:
Finlands svenska sång- och musikförbund, Martin Wegelius Institutet, SuPaTus, SPOL, Musikinstituten, Uppsala Blåsarsymfoniker

Svenska dirigenten Leif Karlsson sänder en välkomsthälsning till deltagarna i Wegelius Wind Ensemble! Bland annat presenterar Leif repertoaren och berättar vilka instrument som ännu behövs i orkestern.Den 15-17.10.2021 samlas den symfoniska blåsorkestern Wegelius Wind Ensemble för fjärde gången. Läs mer och anmäl dig på https://blasmusik.fi/wegelius-wind-ensemble-15-17-10-2021/...

WindFest, den stora galahelgen som projektet kulminerar i, samlar hela det finlandssvenska blåsmusikfältet till festival den 15-17.10.2021 i Björneborg. Under helgen övar projektorkestern Wegelius Wind Ensemble under ledning av dirigent Leif Karlsson från Sverige och ungdomsorkestern under ledning av Marjo Riihimäki. Utöver projektorkestrarnas övningshelg ordnas......

WindFest (suomeksi alempana) Blåsmusikprojektets avslutande galahelg WindFest ordnas i oktober, 15-17.10.2021, i Björneborg. Då är det även dags för Wegelius Wind Ensemble att samlas för att spela tillsammans! WWE dirigeras denna gång av Leif Karlsson. Nedan hittar du den preliminära tidtabellen för övningshelgen, som avslutas......

På grund av det rådande coronaläget har vi i Blåsmusikprojektet beslutat att inhibera WindFest-evenemanget för i år. Istället planeras WindFest att ordnas hösten 2021! Vi kommer inom kort publicera något roligt som går att följa med på distans – stay tuned!...

Välkommen till Björneborg den 13-15 november på WindFest! Wegelius Wind EnsembleBlåsmusikprojektet 2018-2020 har inlett sitt sista verksamhetsår, som kommer att kulminera i en Galakonsert i Björneborg den 15 november. För att ge konserten ett större sammanhang arrangerar projektet också flera små konserter och den nationella......

Wegelius Wind Ensemble kommer att uppträda på Blåsmusikprojektets avslutande Galakonsert i Björneborg den 13-15 november 2020 under ledning av dirigent Leif Karlsson. Deltagandet i orkestern är gratis och projektet står för resor och logi. Vi riktar oss till frilansande musiker, pedagoger och långt hunna amatörmusiker.......

Wegelius Wind Ensembles följande övningsveckoslut med konsert under ledning av dirigent Leif Karlsson kommer snabbt på. Följande övning med konsert är 27-29.9 2019 i Åbo på Turun Konservatorio, Slottsgatan 60 20100 Åbo. På fredagen håller Annika Gummerus-Putkinen en workshop i improvisation. Deltagandet i både orkestern och......

OBS! Framflyttat datum från 12-14 april!  HUOM! Siirretty päivämäärä 12-14 huhtikuusta! Wegelius Wind Ensembles följande övningsveckoslut med konsert kommer snabbt på. Följande övning med konsert är 5-7.06.2019 i Helsingfors på Musik-och Kulturskolan Sandels, Topeliusgatan 2, 00260 Helsingfors. Sprid gärna informationen vidare. Alla som var med......

Inkommande veckoslut samlas 36 musiker till första övningen med Wegelius Wind Ensemble. Det blir ett intensivt övningsveckoslut som utmynnar i en konsert söndagen 27.1. kl. 15 i Tylli-salen i Tammerfors. Anna-Leena Lumme är dirigent och som solist har vi Kai Ruskeapää på saxofon. På konserten......

(Suomeksi alempana.) Som en del av FSSMF’s blåsmusikprojekt rekryterar vi frilansande musiker, pedagoger samt långt hunna amatörmusiker som vill ingå i en symfonisk blåsorkester. Orkesterns mål är att kunna framföra en mångsidig modern repertoar som håller en hög nivå samt ge alla musiker en möjlighet......