);

Wegelius Wind Ensemble

Idén att starta upp en symfonisk blåsorkester (WWE) har sin utgångspunkt i OBB. Tanken är att fortsätta med samma ambitionsnivå men med en annorlunda uppsättning. Namnet hänvisar till vår samarbetspart Martin Wegelius-instutet (som i tiderna också haft blåsorkestrar) och med att kalla orkestern för en ensemble vill vi visa på flexibilitet: orkestern kan ändra form och storlek beroende på repertoar. Det kan även grundas mindre sammansättningar inom orkestern.

 

Vi riktar oss till frilansande musiker, pedagoger och långt hunna amatörmusiker. Målet är att kunna framföra en mångsidig modern repertoar som håller en hög nivå. Vi vill ge musikerna en möjlighet att musicera på hög musikalisk nivå, med orkestern vill vi också inspirera och fungerar som en plattform där man kan skapa nya kontakter för framtida samarbeten.

 

Orkestern samlas 2-3 veckoslut per år för övningar med olika dirigenter av nationell toppklass. Repertoaren planeras tillsammans med de olika dirigenterna som också fungerar som konstnärliga ledare. Ambitionen är att orkestern uppträder på olika evenemang av betydelse inom blåsmusiken.

 

Medverkan i orkestern är avgiftsfritt, resor & logi ordnas och bekostas av Blåsmusikprojektet.

Orkesterns administrativa uppgifter sköts av Blåsmusikprojektet 2018-2020.

 

Målsättningar:

  • Medverkan i Nationella Blåsardagar
  • Blåsmusik-FM
  • Sångfest 2021 i Helsingfors
  • Framföra beställningsverk i samarbete med Uppsala Blåsarsymfoniker.

 

Dirigenter:

 

Tidtabell:
25-27 januari 2019 i Tammerfors med Anna-Leena Lumme 

Repertoar:
Sparke: Sunrise at the Angel’s Gate
Linkola: Saksofoni konsertto
Ticheli: Blue Shades
 
12-14.04.2019 Helsingfors med Anna-Leena Lumme
27-29 september 2019 Leif Karlsson
Repertoarförslag av Leif Karlsson: Klicka här

 

Samarbetsparter:
Finlands svenska sång- och musikförbund, Martin Wegelius Institutet, SuPaTus, SPOL, Musikinstituten, Uppsala Blåsarsymfoniker

Wegelius Wind Ensembles följande övningsveckoslut med konsert under ledning av dirigent Leif Karlsson kommer snabbt på. Följande övning med konsert är 27-29.9 2019 i Åbo på Turun Konservatorio, Slottsgatan 60 20100 Åbo. På fredagen håller Annika Gummerus-Putkinen en workshop i improvisation. Deltagandet i både orkestern och......

OBS! Framflyttat datum från 12-14 april!  HUOM! Siirretty päivämäärä 12-14 huhtikuusta! Wegelius Wind Ensembles följande övningsveckoslut med konsert kommer snabbt på. Följande övning med konsert är 5-7.06.2019 i Helsingfors på Musik-och Kulturskolan Sandels, Topeliusgatan 2, 00260 Helsingfors. Sprid gärna informationen vidare. Alla som var med......

Inkommande veckoslut samlas 36 musiker till första övningen med Wegelius Wind Ensemble. Det blir ett intensivt övningsveckoslut som utmynnar i en konsert söndagen 27.1. kl. 15 i Tylli-salen i Tammerfors. Anna-Leena Lumme är dirigent och som solist har vi Kai Ruskeapää på saxofon. På konserten......

(Suomeksi alempana.) Som en del av FSSMF’s blåsmusikprojekt rekryterar vi frilansande musiker, pedagoger samt långt hunna amatörmusiker som vill ingå i en symfonisk blåsorkester. Orkesterns mål är att kunna framföra en mångsidig modern repertoar som håller en hög nivå samt ge alla musiker en möjlighet......