);

Wegelius Wind Ensemble 13-15.11 2020

Wegelius Wind Ensemble 13-15.11 2020

Wegelius Wind Ensemble kommer att uppträda på Blåsmusikprojektets avslutande Galakonsert i Björneborg den 13-15 november 2020 under ledning av dirigent Leif Karlsson. Deltagandet i orkestern är gratis och projektet står för resor och logi.

Vi riktar oss till frilansande musiker, pedagoger och långt hunna amatörmusiker. Vi vill ge musikerna en möjlighet att musicera på hög musikalisk nivå, med orkestern vill vi också inspirera och fungerar som en plattform där man kan skapa nya kontakter för framtida samarbeten.

Sprid gärna informationen vidare. Nya deltagare behövs, då alla som deltagit tidigare inte kan delta! Detta är en fantastisk chans för att knyta nya kontakter samt förkovra sig i blåsmusik med en utmanande repertoar under ledning av en inspirerande dirigent. Mer info kommer under 2020.

ANMÄL DIG HÄR!/
ILMOITTAUDU TÄSSÄ!

Wegelius Wind Ensemble esiintyy Puhallinmusiikkihankkeen Gaalakonsertissa Porissa 13-15.11 2020 kapellimestari Leif Karssonin johdolla. Orkesteriin osallistuminen on ilmaista ja hanke kustantaa matkat ja majoituksen.

Kohderyhmämme on muusikkoja, pedagogeja sekä edistyneet harrastajamuusikot. Orkesteri tarjoaa ammatillisen ympäristön, jossa syventyä puhallinmusiikkiin ja taiteellisesti korkeatasoiseen ohjelmistoon. Samalla voi luoda kontakteja muihin samalla alalla toimiviin kollegoihin.

Pistäkää sana kiertämään, koska soittajia tulemme tarvitsemaan lisää. Tämä on mahtava mahdollisuus sekä verkostoitua että syventyä puhallinmusiikkiin haastavalla ohjelmistolla ja inspiroivan kapellimestarin johdolla. Lisää infoa tulee 2020.

Preliminär tidtabell / Alustava aikataulu:
Fredag 13.11
kl 18:00-21:00 Övningar / Harjoitukset

Lördag 14.11
kl 09:00-16:00 Övningar / Harjoitukset

Söndag
kl 09:00-11:00 Övning och generalrepetition / Harjoitus ja kenraaliharjoitus
kl 15:00-17:00 Konsert / Konsertti