);

Många av vårens evenemang ställs in

Många av vårens evenemang ställs in

Utgående från THL:s rekommendationer samt regeringens utlåtande den 12 mars, så har FSSMF beslutat att ställa in Blåsarnas dag i Åbo den 14 mars. Vi värnar om medlemmarnas hälsa och deltar i att motverka spridningen av viruset.
Vi utreder möjligheterna att ordna evenemanget på nytt under hösten 2020 istället.

Även ungdomsorkesterns övning i Helsingfors den 18-19.4 samt deltagande i Skolmusik är inställt. Vi kan förhoppningsvis informera om nya datum på hösten längs med våren!

Blåsafton på G18 den 6 april och 4 maj är också inhiberade.