);

Om oss

Projektet

Projektet är ett treårigt nationellt blåsmusikprojekt som skall stärka och öka kännedom om den finlandssvenska blåsmusiken genom kurser, nya samlande forum, nyrekrytering, kompetenshöjning samt nordiskt och internationellt samarbete.

Vi som arbetar med projektet

Ralf Nyqvist:

Frilansande teatermusiker med bakgrund i blåsmusiken i ungdomen och ett brinnande intresse för storbands musik. Utbildad musikmagister på Sibelius akademin och ett stort antal arrangemangs och kapellmäster uppdrag i SvenskFinland.

 

– Projektorkestrarnas rekrytering och administration
– Nätverkande
– Planering av kursverksamhet
– Rekrytering
– Evenemang

 

Minna Lehtonen:

Frilansande flöjtist och musikpedagog från Karislojo som bl.a spelar i Dragsviks traditionsmusikkår och leder Hangö Blåsorkester samt undervisar i Vanda Musikinstitut.

 

– Hemsidor och Social Media
– Verksamhet i Södra Finland
– Evenemang

 

Robin Käldtröm:

24-årig saxofonist och blivande musikpedagog från Jakobstad som frilansar i olika band och sammansättningar.  Robin är även aktiv inom jazzföreningen ”Jazzoo” och producerar Jeppis Jazz Festival.

 

– Huvudansvaret för administration
– Kursverksamhet
– Ekonomi & Rapportering
– Evenemang
– Nordiskt samarbete

Organisation

Finlandssvenska sång- och musikförbund r.f. fungerar som projektets huvudman. FSSMF är en nationell musikorganisation vars syfte är att samla och främja det finlandssvenska musiklivet. Blåsmusiken inom FSSMF saknar specialförbund och Blåsmusikutskottet (BMU) är en arbetsgrupp utsedd för att främja blåsmusikens intresse.

Blåsmusikutskottet (BMU)

Medlemmar i Blåsmusikutskottet:
Peter Roos, ordförande
Tobias Udd
Minna Lehtonen
Sandra Herrmans
Åsa Gustavsson
Martin Enroth
Henrik Lillhannus, sekreterare