);

Om oss

Projektet

Projektet är ett treårigt nationellt blåsmusikprojekt som skall stärka och öka kännedom om den finlandssvenska blåsmusiken genom kurser, nya samlande forum, nyrekrytering, kompetenshöjning samt nordiskt och internationellt samarbete.

Vi som arbetar med projektet

Jannicke Ingelin

 

 

Musikpedagog och sjungande flöjtist från Åbo, med en förkärlek för gränsöverskridande musikaliska äventyr. Jannicke frilansar i olika band och sammansättningar, samt som flöjtlärare.

 

– Projektledare
– Huvudansvaret för administration
– Ekonomi & Rapportering
– Kursverksamhet
– Evenemang
– Projektorkestrarnas rekrytering och administration
– Hemsidor och Social Media

Organisation

Finlandssvenska sång- och musikförbund r.f. fungerar som projektets huvudman. FSSMF är en nationell musikorganisation vars syfte är att samla och främja det finlandssvenska musiklivet. Blåsmusiken inom FSSMF saknar specialförbund och Blåsmusikutskottet (BMU) är en arbetsgrupp utsedd för att främja blåsmusikens intresse.

Blåsmusikutskottet (BMU)

Medlemmar i Blåsmusikutskottet:
Minna Lehtonen, ordförande
Peter Roos
Tobias Udd
Sandra Herrmans
Benny Ojala
Oskar Sandin
Henrik Lillhannus, sekreterare