);

Blåsmusikprojektet 2018-2022

Blåsmusikprojektet 2018-2022 var ett nationellt blåsmusikprojekt med syfte att stärka och öka kännedom om den finlandssvenska blåsmusiken genom kurser, nya samlande forum, nyrekrytering, kompetenshöjning samt nordiskt och internationellt samarbete.

Ursprungligen var planen att förverkliga projektet på tre år, men på grund av coronapademin fick projektet tilläggstid att genomföra och avsluta sin verksamhet under åren 2021 och 2022 vilket vi vill tacka alla våra finansiärer för!

Slutligen, vill vi också dela med oss av några bilder från våra evenemang för att ge er en glimt av den härliga atmosfären och gemenskapen som vi har upplevt tillsammans under projektets gång.

Tack för att du besöker vår hemsida och delar vårt intresse för blåsmusik. Om du har några frågor eller vill veta mer om Blåsmusikprojektet 2018-2022, tveka inte att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar,

Jannicke Ingelin, projektledare