);

Om oss

Projektet

Projektet är ett treårigt nationellt blåsmusikprojekt som skall stärka och öka kännedom om den finlandssvenska blåsmusiken genom kurser, nya samlande forum, nyrekrytering, kompetenshöjning samt nordiskt och internationellt samarbete.

Vi som arbetar med projektet

Jannicke Ingelin

 

 

Musikpedagog och sjungande flöjtist från Åbo, med en förkärlek för gränsöverskridande musikaliska äventyr. Jannicke frilansar i olika band och sammansättningar, samt som flöjtlärare.

 

– Projektledare
– Huvudansvaret för administration
– Ekonomi & Rapportering
– Kursverksamhet
– Evenemang
– Projektorkestrarnas rekrytering och administration
– Hemsidor och Social Media

 

Csilla Firon

 

 

Klarinettist och musikpedagog från Helsingfors, som aktivt utökar sin expertis genom att frilansa och arrangera olika musikprojekt. Slutför sina magisterstudier i logopedi, undervisar klarinett i Helsingfors Konservatorium och medverkar bl.a. i Helsinki Metropolitan Orchestra.

 

– Projektarbetare

 

Robin Käldtröm:

 

24-årig saxofonist och blivande musikpedagog från Jakobstad som frilansar i olika band och sammansättningar.  Robin är även aktiv inom jazzföreningen ”Jazzoo” och producerar Jeppis Jazz Festival.

 

– Projektarbetare

Organisation

Finlandssvenska sång- och musikförbund r.f. fungerar som projektets huvudman. FSSMF är en nationell musikorganisation vars syfte är att samla och främja det finlandssvenska musiklivet. Blåsmusiken inom FSSMF saknar specialförbund och Blåsmusikutskottet (BMU) är en arbetsgrupp utsedd för att främja blåsmusikens intresse.

Blåsmusikutskottet (BMU)

Medlemmar i Blåsmusikutskottet:
Peter Roos, ordförande
Tobias Udd
Minna Lehtonen
Sandra Herrmans
Åsa Gustavsson
Martin Enroth
Henrik Lillhannus, sekreterare