);

Om orkestrarna

Som en del av Blåsmusikprojektet, kanske den viktigaste delen, har vi grundat tre orkestrar: Regionalorkester Syd, Regionalorkester Österbotten och Wegelius Wind Ensemble (nationell blåsorkester). Syd leds av Åke Hillar och Österbotten av Conny Sundman, medan Wegelius Wind Ensemble kommer att ledas av olika dirigenter.

 

Blåsmusikprojektet strävar efter att kunna öka på samarbete, nätverkande och utbytet av kunskap samt verka för kompetenshöjning. Vi vill uppnå detta genom målmedvetet arbete, samarbete och, som i fallet med orkestrarna,  träffas, spela och ha roligt tillsammans.

 

Orkestrarna arbetar målmedvetet med en repertoar som till stora delar är fastslagen för de år som projektet verkar. Dessutom regelbundna träffar och uppträdanden. I slutet av projektet är det meningen att det ska ordnas en stor galakonsert där alla orkestrar uppträder.

Se orkestrarnas respektive sidor för mera information.