);

Aktuellt

Hösten 2018 kör de nya regionala blåsorkestrarna igång med sin verksamhet. Conny Sundman kommer att leda den regionala orkestern i Österbotten. Conny Sundman har studerat saxofonspel under ledning av Bernhard Nylund vid Yrkeshögskolan Novia och blåsorkesterledning vid Conservatorium van Amsterdam under ledning av Danny Oosterman. Sundmans erfarenheter inom...

Närpes Skolmusikkår besökte Åland med C-orkestern och D-drillflickorna på söndagen den 27 maj.   Under sitt relativt korta besök hann NSK genomföra flera uppträdanden, nämligen två stycken konserter på Mariehamns torg och en skolkonsert i Lemlands skola för en publik fylld av entusiasm. "Resan var på alla...

Det nationella blåsmusikprojektet grundar en lärarbank vars medlemmar fungerar som inspiratörer och musikaliska förebilder över hela Svenskfinland i de olika ensemblerna som ingår i projektet. Dessutom arbetar inspiratörerna för ett ökat intresse att i framtiden grunda nya mindre lokala ensembler. Är du intresserad av att medverka i lärarbanken?...

Är du i slutet av dina studier och skall skriva slutarbete eller Pro Gradu-avhandling? Blåsmusikprojektet beviljar stipendier för att uppmana och stimulera forskning samt fördjupning inom blåsmusik. Skriv en fritt formulerad ansökan med budget till robin.kaldstrom@fssmf.fi...