);

Aktuellt

https://youtu.be/bRIveB_A8-U Svenska dirigenten Leif Karlsson sänder en välkomsthälsning till deltagarna i Wegelius Wind Ensemble! Bland annat presenterar Leif repertoaren och berättar vilka instrument som ännu behövs i orkestern.Den 15-17.10.2021 samlas den symfoniska blåsorkestern Wegelius Wind Ensemble för fjärde gången. Läs mer och anmäl dig på https://blasmusik.fi/wegelius-wind-ensemble-15-17-10-2021/ ...

Blåsmusikprojektet utlyser en namntävling! Skicka in ditt förslag på ett passande namn för förbundets projektblåsorkester för ungdomar senast den 16.10 2021 kl 20:00 via formuläret nedan. Det vinnande bidraget belönas med ett presentkort till en musikaffär. Puhallinmusiikkihanke julistaa nimikilpailun! Lähetä nimiehdotuksesi yhdistyksen nuorisopuhallinorkesterille viimeistään 16.10.2021 klo...

https://youtu.be/Ur6e0sP0EpU Jeppo Ungdomsorkester (JUO), grundad år 1975 av Ole Nordström, är en av de största symfoniska blåsorkestrarna i Svenskfinland. Orkestern har ca 70 musikanter i två kategorier.  En grundtanke i orkestern är att alla som vill spela skall få vara med. Musikanterna kommer i huvudsak från Jeppo...

Närpes Skolmusikkår grundades av Frans Mattans 1958 och har ca 150 aktiva medlemmar fördelade på två (vartannat år tre) orkestrar och fyra drillgrupper. Drillflickorna grundades 1968 och utgör ett unikt inslag bland Finlands orkestrar. Repertoaren är blandad, pop/rock varvas med symfonisk musik och jazz. Närpes...

https://youtu.be/8O9XMAZyznc Grundades 9.9.1996.- Kapellmästare är Helge Dahl.  Dragsviks Traditionsmusikkår grundades 1996 och leds av Helge Dahl. Stommen har från början bestått av 9 militärmusiker, därtill deltar lokala musiker, musikstuderanden och beväringar. Vid större tillställningar parader, försvarsfester, konserter m.m. kan Traditionsmusikkåren ibland uppgå till 24 musiker. Dragsviks Traditionsmusikkår...

Blåsorkestern Allegro Wind Band verkar i Jakobstad, Campus Allegro, under Wava-institutets och Yrkesakademin i Österbottens regi. Som dirigenter har de senaste åren fungerat Anders Sjölind och Peter Roos. I orkestern spelar förutom elever och studerande från musikhuset i amatörmusiker i alla åldrar från hela nejden....

https://youtu.be/ZjRTnBo2MBc Blåslaget är en blåsorkester sedan 1997 verksam vid Svenska Bildningens Vänner i Åbo r.f., och fungerar dessutom som studiekrets vid Åbo svenska arbetarinstitut. Blåslaget har under åren spelat dansmusik, swing och klassiskt och haft stor glädje av både spelandet och samvaron. Blåslaget övar på onsdag...

https://youtu.be/86SsGecyoos HBO grundades år 1990. Orkestern har idag 10-14 musikanter varav 4 har varit med ända från start. HBO har under årens lopp uppträtt på otalig tillställningar i Hangö och på andra orter. En CD med 15 låtar utgavs år 2001 och är numera en raritet....

Blåsmusikprojektet lyfter fram blåsensembler och blåsorkestrar runt om i Svenskfinland. Denna vecka har turen kommit till Mariehamns ungdomsorkester Mariehamns ungdomsorkester har målsättningen att vara en symfonisk blåsorkester. Vi har även traditionella spelningar som att delta i julbönen på julaftonen i kyrkan, utomhusuppträdanden på självstyrelsedagen och parad...

Blåsmusikprojektet lyfter fram blåsensembler och blåsorkestrar runt om i Svenskfinland. Denna vecka får vi läsa om hur Malax hornseptett grundades och vad orkestern gör idag. "Jag kom till Malax 1962. Jag startade Malax blåsorkester och senare Malax storband. Men folk flyttade bort och nytillkomna blev färre...