);

Närpes Skolmusikkår

Närpes Skolmusikkår

Närpes Skolmusikkår grundades av Frans Mattans 1958 och har ca 150 aktiva medlemmar fördelade på två (vartannat år tre) orkestrar och fyra drillgrupper. Drillflickorna grundades 1968 och utgör ett unikt inslag bland Finlands orkestrar. Repertoaren är blandad, pop/rock varvas med symfonisk musik och jazz. Närpes Skolmusikkår är känd för sina temashower där professionella solister uppträder tillsammans med orkester, kompgrupp och drillflickor. Under årens lopp har det blivit en del turnéer och hittills har Närpes Skolmusikkår uppträtt i femton europeiska länder.

Närpes Skolmusikkår är en fristående förening vars medlemmar spelar i orkester och erhåller privat instrumentundervisning en gång per vecka. Drillflickornas undervisning sker enbart i grupp. Närpes Skolmusikkår tar in nybörjarmusikanter och –drillflickor vartannat år. Efter två år i C-orkester bildas vartannat år en B-orkester som spelar under ett år, och efter dessa tre år är det dags att börja spela i A-orkestern. Drillflickorna inleder sin karriär som D-drillflickor och avancerar vartefter tills de når A-gruppen.  

Närpes Skolmusikkår har många intressanta projekt i planerna och ser fram emot en aktiv höst!

Kontaktuppgifter:

Benny Ojala – verksamhetsledare/dirigent

music@narpes.fi