);

Mwi:s blåsorkesterläger i Karis

Mwi:s blåsorkesterläger i Karis

Blåsmusikprojektet delar ut resestipendier åt ungdomar från Österbotten som deltar i Martin Wegelius Institutets blåsorkesterläger i Karis. Skicka in en fritt formulerad ansökan med rubriken ”MWI resestipendium” åt jannicke.ingelin@fssmf.fi.

Instrumentalister i alla åldrar kan delta på lägret, både nybörjare och längre hunna. Alla kursdeltagare erbjuds orkesterspel (A- och B-orkester), enskilda instrumentlektioner, kammarmusik, sektionsövningar och rytmworkshopar.

Kursen arrangeras av Martin Wegelius Institutet och Västra Nylands folkhögskola.

Läs mer på: https://www.mwi.fi/kurser/blaslager