);

Medverka i Lärarbanken

Medverka i Lärarbanken

Det nationella blåsmusikprojektet grundar en lärarbank vars medlemmar fungerar som inspiratörer och musikaliska förebilder över hela Svenskfinland i de olika ensemblerna som ingår i projektet.
Dessutom arbetar inspiratörerna för ett ökat intresse att i framtiden grunda nya mindre lokala ensembler.

Är du intresserad av att medverka i lärarbanken? Kontakta isåfall projektledare Robin Käldström samt fyll i detta google-formulär:

https://goo.gl/forms/jgQoOY87Jb8l7djj1