);

Jeppo ungdomsorkester

Jeppo ungdomsorkester

Jeppo Ungdomsorkester (JUO), grundad år 1975 av Ole Nordström, är en av de största symfoniska blåsorkestrarna i Svenskfinland. Orkestern har ca 70 musikanter i två kategorier. 

En grundtanke i orkestern är att alla som vill spela skall få vara med. Musikanterna kommer i huvudsak från Jeppo och Nykarlebyregionen. Nybörjarna börjar oftast i B-gruppen eller i musiklekis, beroende på åldern. Med ca tre års mellanrum avancerar medlemmarna till A-gruppen. Orkestern strävar efter att ge alla musikanter regelbunden övning samt individuell undervisning för att de ska uppnå en god musikalisk färdighet.

Orkestern har en bred repertoar. Allt från klassiska mästerverk till jazz och pop, dock med tyngdpunkt på originalskriven blåsmusik.

Jeppo Ungdomsorkester strävar efter att hålla en hög profil genom att arrangera konserter och delta i internationella festivaler. Orkestern har gjort över 20 turnéer runtom i Europa. I tävlingar har JUO haft framgångar i bl.a. Finland (FM), Ungern, Österrike, England, Schweiz och Sverige. Under nästa säsong siktar JUO på att tävla i FM och i Italien. Under årens lopp har orkestern också haft förmånen att samarbeta med flera framgångsrika musiker och artister.

Dirigenten Fredrik Sundell har varit aktiv i Jeppo Ungdomsorkester sedan starten år 1975 och verkat som orkesterns första dirigent sedan år 1988. 

JUO drivs av den aktiva föreningen Jeppo Ungdomsorkester rf. Som ordförande fungerar Ulla-Stina Karlsson-Lassander.

Välkommen med i vår verksamhet!