);

Invigning av ny konsertserie 7.1 2020

Invigning av ny konsertserie 7.1 2020

Blåsafton på G18 är en konsertserie där projektet vill lyfta fram huvudstadsregionens blåsmusiker och skapa en plattform där blåsmusiken får ett utrymme i Helsingfors. Konserterna ordnas en kväll i månaden i Festsalen G18 på Georgsgatan 18 kl 18:00. Inträdet är fritt.

Blåsafton på G18 är en del av Finlands svenska sång- och musikförbunds Blåsmusikprojekt. Blåsmusikprojektet har utformats av Blåsmusikutskottet inom Finlands svenska sång- och musikförbund som en treårig nationell satsning som skall stärka och öka kännedom om den finlandssvenska blåsmusiken genom kurser, nya samlande forum, nyrekrytering, kompetenshöjning samt nordiskt och internationellt samarbete.

Projektet har bland annat utlyst en kompositionstävling för ungdomsblåsorkester.  Kompositionstävlingens vinnare kungörs i samband med invigningen av konsertserien den 7 januari. Stycket uruppförs under Skolmusik i Jakobstad år 2020.

Kvällens program

Duo GustavssonNyström

http://asagustavsson.fi/

Paul Hindemith (1895–1963) 
Sonate für Flöte und Klavier
Heiter bewegt
Sehr langsam
Sehr lebhaft

Jacques Ibert (1890–1962)
Jeux, Sonatine pour Flûte et Piano
Animé
Tendre

Duo GustavssonNyström, som består av flöjtisten Åsa Gustavsson och pianisten Gustav Nyström, har samarbetat med olika kammarmusikprojekt sedan år 2013.

Flöjtisten och flöjtpedagogen Åsa Gustavsson har studerat i Konservatoriet i Jakobstad, Lahden ammattikorkeakoulu samt i yrkeshögskolan Metropolia. Hennes lärare har bland andra varit Tapio Jalas, Rainer Risberg och Anja-Voipio Mansnerus. Hon är verksam som lektor i flöjtspel i Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo och frilansar som musiker i olika sammanhang. 

Gustav Nyström, pianist och kompositör, arbetar sedan examen från Sibelius-Akademin våren 2012 med olika konstnärliga projekt i residenser i Europa och med tillfälliga undervisningsarbeten, ackompanjemang och konserter i Finland.

Prisutdelning

Töölö Brass Septett

http://toolobrass.fi/

Oskar Merikanto (1868–1924) (arr. Teuvo Laine)
Juhlapoloneesi

Jean Sibelius (1865–1957)
Andantino

Toivo Kuula (1883–1918)
Soitto

Leevi Madetoja (1887–1947)
Barcarola

Armas Järnefelt (1869–1958)
Preludium

Ragni Malmstén (1933–2002) (arr. Erkki Karjalainen)
Puistossa

Jukka Linkola (1955–)
Tango

Trad. (arr. Teuvo Laine)
Koivuvalssi

Axel Wirzenius (1876–1953)
Tarantella

Töölö Brass är ett stort brassband av brittisk typ. Orkestern grundades i Tölö år 1980 och består av ca. 25 musiker med bakgrund som musiklärare och musikstuderanden samt aktiva amatörer. Töölö Brass uppträder främst på konserter men har traditionellt även uppträtt på tillställningar på Tölö torg i samaband med jul- och sommarfester. Töölö Brass septett är en mindre uppsättning som vid behov avknoppas ur orkestern och som uppträder årligen bl.a vid Luciakröningen och nu under årets G18 konsertserie.
En brass septett (även kallad hornseptett) är en orkesterform som har sitt ursprung på 1870-talet och som är unik i världen. Den mjuka klangen erhålls i och med att alla instrument kompletterar varandra eftersom de tillhör den s.k. ”kornettfamiljen”, samma typ av instrument som ingår det brittiska brassbandet. Helt naturligt är alltså att Töölö Brass representeras i mindre sammanhang av den finska hornseptetten.

Sammansättningen ikväll består av Anssi Autio på Ess-kornett, Pekka Karvanen på B-kornett 1, Lasse Murtomäki på B-kornett 2, Per Hytönen på althorn, Markku Keränen på tenorhorn, Tom Bildo på barytonhorn samt Juho Simonen på tuba.