);

Hälsningar från Nivalan Kiksaus 2022

Hälsningar från Nivalan Kiksaus 2022

Jokilaaksojen mussiikkiopisto och Nivala stad ordnade den 25.-26.3.2022 evenemanget Nivalan Kiksaus.
Det skulle bli hornseptettmönstring och två konserter: en med Lapin Sotilassoittokunta i sin helhet och en
med deras hornseptett. Tyvärr blev båda konserterna i sista stund inhiberade på grund av sjukdomsfall.


Mönstringen blev i varje fall av. Suomen Puhallinorkesteriliitto, Suomen Työväen Musiikkiliitto , Soli samt
Finlands Svenska Sång-och Musikförbund rf hade skickat var sin representant till mönstringsnämnden. Jan
Takolander var på plats som FSSMFs representant. Meningen var ju att mönstra hornseptetter, men bara
en hornseptett, Nivalas egen Peräkammarin pojat, hade anmält sig. Däremot hade arrangörerna gått med
på att två musikkårer, Ykspihlajan Työväen Soittajat och Kannuksen soittokunta, skulle få delta.

Det blev en intressant kavalkad, de tre grupperna hade helt olika profil på sina program. Ykspihlajan
Työväen Soittajat,som är en regelrätt blåsorkester, presenterade en ganska mångsidig repertoar med både
marsch, tango, filmmusik och swing. Kannuksen soittokunta är en grupp på nio blåsare och en trumslagare.
De höll sig mest till gammal swing med några inslag av omorkestrerad hornseptettmusik. Peräkammarin
pojat spelade riktigt traditionell hornseptettrepertoar ur sina gamla septettböcker med handskrivna noter.


Nämnden gav en kort muntlig feedback till ensemblerna genast efter deras uppträdanden. Grupperna fick
efteråt en skriftlig utvärdering med nämndens uppfattning om vad ensemblerna var bra på och vad de
kunde utveckla i fortsättningen.


Mönstringen streamades av PaikallisTV och den kan ses på
https://paikallistv.fi/valtakunnallinen-seitsikkokatselmus-nivalan-kiksaus/

Texten är skriven av Jan Takolander