);

Förlängd anmälan

Förlängd anmälan

Vi har förlängt anmälan till Blåslyftets ungdomsorkester! Du kan anmäla dig fram till den 17 september till Blåslyftets ungdomsorkester.

Vi riktar oss till längre hunna musiker i åldersgruppen 12-20 år från hela landet som vill vara en del av en dynamisk och inspirerande blåsorkester. Projektet sträcker sig över 1,5 år och kommer att erbjuda möjligheten att utvecklas som musiker och samtidigt skapa minnen för livet.

Tidsram

Närpes, 30.9-01.10.2023

Helsingfors, 09-11.02.2024

Tammerfors, oktober 2024

Anmälan

Anmälningar och info på: http://blasmusik.fi/anmalan

Projektet står för resor och logi, samt bjuder på lunch.

Frågor

Jannicke Ingelin, jannicke.ingelin@fssmf.fi

Anmälan

Anmäl dig senast den 17.9 genom att fylla i FORMULÄRET

Läs mer på https://blasmusik.fi/anmalan/