);

Förbundsdag i Tammerfors 2023

Förbundsdag i Tammerfors 2023

Kallelse till förbundsdag den 15 april

Finlands svenska sång- och musikförbunds medlemmar kallas härmed till förbundsdag som hålls lördagen den 15 april 2023 kl. 13:00. Förbundsdagen är FSSMF:s årsmöte. På förbundsdagen behandlas stadgeenliga ärenden och godkännande av strategin för 2023-2029.

Varje medlemsförbund har rätt att sända högst fem röstberättigade representanter till förbundsdagen. Förbunden är berättigade till en (1) röst per medlemsgrupp som erlagt föregående års medlemsavgift. Kom ihåg eventuella fullmakter från medlemsförbundet eller din direktanslutna ensemble. Skicka in din fullmakt då du anmäler dig till mötet.

Enskilda fritt verkande medlemskörer och medlemsorkestrar som erlagt föregående års medlemsavgift har rätt att sända en röstberättigad representant, som har en (1) röst på förbundsdagen.

Delegater till förbundsdagen uppmanas anmäla sig på www.fssmf.fi senast 26.3.2023. Efter förbundsdagen ordnas Musikgala med middag kl. 17.00.

Tid: 15.4.2023 klockan 13.00.
Plats: Lapland Hotels Tampere, Ratapihankatu 54, 33100 Tammerfors

Styrelsen för Finlands svenska sång- och musikförbund rf