);

Det angår oss alla som tutar! Välkomna på Blåsmusikträff i Tammerfors den 25.01.2019

Det angår oss alla som tutar! Välkomna på Blåsmusikträff i Tammerfors den 25.01.2019

Hej!

Välkomna på Blåsmusikträff i Tammerfors den 25.01.2019 kl. 14.00
Vi träffas för att diskutera blåsmusikprojektet precis som vi gjorde för ett år sedan, också då i Tammerfors.

– Kort utvärdering och presentation av projektets delområden i nu läget
– Frågeställningar och förslag på tillvägagångssätt för att ännu lyfta fram projektet och dess delområden samt ge synpunkter på förbättring.
– Hur kan vi genom projektet skapa mera delaktighet och engagera andra genom samarbeten?
– Finns det behov av att besöka grundskolorna i Svenskfinland och berätta om blåsmusik?

De som spelar i Nationella Blåsorkestern ”Wegelius Wind Ensemble” hinner delta i bägge av dessa eftersom den orkestern övar från ca kl. 17.00.

Vi söker möteslokal vid Pirkanmaan Musiikkiopisto som ligger nära Tyllin Sali där Nationella Blåsorkestern övar. Vi bjuder på kaffe och tilltugg.

Anmäl ditt deltagande till Robin Käldström

robin.kaldstrom@fssmf.fi

mvh,
Robin Käldström, Ralf Nyqvist, Minna Lehtonen
Blåsmusikprojektet 2018-2020
Finlands svenska sång- och musikförbund