);

Covid-19 info

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

 • Övningar och konserter hålls i tillräckligt stora utrymmen så att man kan hålla ett säkert avstånd till andra människor.
 • Övningsutrymmet ventileras och vädras under pausen i mån av möjlighet.
 • Under övningen och konserterna skall alla hålla tillräckligt med avstånd till andra människor, 1-2 meter i alla riktningar.
 • Säkerhetsavståndet skall upprätthållas också före och efter övningen/konserten samt under pausen, exempelvis i aulan eller i toalettutrymmen.
 • Under konserterna tas säkerhetsavstånden i beaktande både för dem som uppträder och för publiken. Handdesinfektionsmedel är placerade på synliga ställen och rekommenderas att användas av publik. Munskydd delas ut åt publiken.
 • Bara en orkester åt gången är på scenen. Förflyttningarna är organiserade så att alla kan hålla säkerhetsavstånd.
 • Konsertprogrammet planeras så att orkestrar och ensembler kan hålla avstånd till varandra. Bara en orkester/ensemble är på scenen åt gången. Under en konsert uppträder max tre olika orkestrar/ensembler.
 • Backstageutrymmen är rymliga.
 • Alla deltagare uppmanas att tvätta händer och använda handdesinfektionsmedel före samlingar.
 • Gemensamma måltider ordnas i etapper och alla rekommenderas att även i matsituationen sitta med säkerhetsavstånd från varandra. Maten serveras ur engångskärl, en person delar ut maten åt dem som äter. Inget gemensamt mellanmål ordnas.

SÄKERHETSANVNINSNINGAR FÖR DELTAGARE

 • Om deltagarna tar sig till evenemanget med kollektivtrafik är det skäl att använda en ansiktsmask ifall myndigheter rekommenderar ansiktsskydd.
 • Deltagare ska tvätta sina händer eller desinficera dem när man anländer till övningen/konserten och innan man lämnar övningen/konserten.
 • Övningsutrymmet ventileras och vädras under pausen i mån av möjlighet.
 • Under övningen och konserterna skall alla hålla tillräckligt med avstånd till andra människor, 1-2 meter i alla riktningar.
 • Säkerhetsavståndet skall upprätthållas också före och efter övningen/konserten samt under pausen, exempelvis i aulan eller i toalettutrymmen.
 • Man använder endast sina egna noter, notställ, instrument och anteckningsmaterial och lånar inte ut dem till andra. Ifall man använder stolar på övningen ska man endast använda/flytta på sin egen stol. 
 • Om man behöver nysa eller hosta (exempelvis på grund av astma eller allergi) ska man avlägsna sig från utrymmet. Ifall man inte hinner lämna rummet, hostar man i armvecket eller i en näsduk och tvättar/desinficerar händerna efteråt.
 • Vi uppmanar dem som deltar i projektorkestrarna att öva sin stämma ordentligt före evenemanget, så kan övningarna vara effektiva. 
 • Endast en person spelar på pianot eller på annat ackompanjemangsinstrument (kapellmästaren/annan ledare).
 • Inget gemensamt mellanmål ordnas, ta med egen matsäck. Organisatören ordnar lunch för dem som deltar. Gemensamma måltider ordnas i etapper och alla rekommenderas att även i matsituationen sitta med säkerhetsavstånd från varandra. Maten serveras ur engångskärl, en person delar ut maten åt dem som äter. Inget gemensamt mellanmål ordnas.
 • Vi rekommenderar att man umgås inom den egna orkestern/ensemblen och undviker att blanda medlemmar från olika orkestrar/ensemblen.

Man ska inte delta i WindFest om:

 • Man överhuvudtaget har några som helst symptom på en luftvägsinfektion eller en förkylning.
 • Man varit i kontakt med en person med förkylningssymptom eller en person som har exponerats för Covid-19 under de två senaste veckorna.
 • Man har kommit till Finland från en utlandsresa under de två senaste veckorna.

SÄKERHETSANVNINSNINGAR FÖR KONSERTPUBLIKEN 

 • Mängden publik för varje konsert är begränsad. För uppdaterad information, se www.blasmusik.fi och evenemangets facebooksida.
 • Konsertpubliken uppmanas att tvätta sina händer eller desinficera dem när man anländer till konserten och innan man lämnar övningen/konserten.
 • Ansiktsmasker delas ut vid konsertplatsen och rekommenderas att användas under konserten. 
 • Under konserterna skall alla hålla tillräckligt med avstånd till andra människor, 1-2 meter i alla riktningar.
 • Säkerhetsavståndet skall upprätthållas också före och efter konserten samt under pausen, exempelvis i aulan eller i toalettutrymmen.
 • Publiken avlägsnar sig ur konsertsalen så att raden närmast ytterdörren avlägsnar sig först och övriga rader följer i turordning efter.
 • Publiken sitter i konsertsalen på varannan rad med 3 tomma platser till följande sällskap.
 • Om man behöver nysa eller hosta (exempelvis på grund av astma eller allergi) ska man avlägsna sig från utrymmet. Ifall man inte hinner lämna rummet, hostar man i armvecket eller i en näsduk och tvättar/desinficerar händerna efteråt.

Man ska inte komma och lyssna på konsert om:

 • Man överhuvudtaget har några som helst symptom på en luftvägsinfektion eller en förkylning.
 • Man varit i kontakt med en person med förkylningssymptom eller en person som har exponerats för Covid-19 under de två senaste veckorna.
 • Man har kommit till Finland från en utlandsresa under de två senaste veckorna.