);

Wegelius Wind Ensemble

https://youtu.be/bRIveB_A8-U Svenska dirigenten Leif Karlsson sänder en välkomsthälsning till deltagarna i Wegelius Wind Ensemble! Bland annat presenterar Leif repertoaren och berättar vilka instrument som ännu behövs i orkestern.Den 15-17.10.2021 samlas den symfoniska blåsorkestern Wegelius Wind Ensemble för fjärde gången. Läs mer och anmäl dig på https://blasmusik.fi/wegelius-wind-ensemble-15-17-10-2021/ ...

WindFest, den stora galahelgen som projektet kulminerar i, samlar hela det finlandssvenska blåsmusikfältet till festival den 15-17.10.2021 i Björneborg. Under helgen övar projektorkestern Wegelius Wind Ensemble under ledning av dirigent Leif Karlsson från Sverige och ungdomsorkestern under ledning av Marjo Riihimäki. Utöver projektorkestrarnas övningshelg ordnas...

WindFest (suomeksi alempana) Blåsmusikprojektets avslutande galahelg WindFest ordnas i oktober, 15-17.10.2021, i Björneborg. Då är det även dags för Wegelius Wind Ensemble att samlas för att spela tillsammans! WWE dirigeras denna gång av Leif Karlsson. Nedan hittar du den preliminära tidtabellen för övningshelgen, som avslutas med konsert...

Wegelius Wind Ensemble kommer att uppträda på Blåsmusikprojektets avslutande Galakonsert i Björneborg den 13-15 november 2020 under ledning av dirigent Leif Karlsson. Deltagandet i orkestern är gratis och projektet står för resor och logi. Vi riktar oss till frilansande musiker, pedagoger och långt hunna amatörmusiker. Vi...

[caption id="attachment_910" align="alignleft" width="329"] Svenska Leif Karlsson är en flitigt anlitad som dirigent och har deltagit som musiker vid internationella statsbesök.[/caption] Wegelius Wind Ensembles följande övningsveckoslut med konsert under ledning av dirigent Leif Karlsson kommer snabbt på. Följande övning med konsert är 27-29.9 2019 i Åbo på...

OBS! Framflyttat datum från 12-14 april!  HUOM! Siirretty päivämäärä 12-14 huhtikuusta! Wegelius Wind Ensembles följande övningsveckoslut med konsert kommer snabbt på. Följande övning med konsert är 5-7.06.2019 i Helsingfors på Musik-och Kulturskolan Sandels, Topeliusgatan 2, 00260 Helsingfors. Sprid gärna informationen vidare. Alla som var med i...