);

FSSMF

Kallelse till förbundsdag den 15 april Finlands svenska sång- och musikförbunds medlemmar kallas härmed till förbundsdag som hålls lördagen den 15 april 2023 kl. 13:00. Förbundsdagen är FSSMF:s årsmöte. På förbundsdagen behandlas stadgeenliga ärenden och godkännande av strategin för 2023-2029.Varje medlemsförbund har rätt att sända högst...