Blåslyftet 2023-2024

Blåslyftet 2023-2024 är Finlands svenska sång- och musikförbunds nya satsning på blåsmusik med syftet att åstadkomma en positiv effekt gällande nyrekrytering till orkestrar och musikutbildning, samt bidra till att generera nya pedagoger för att således stärka blåsmusikfältet.
I praktiken betyder det att projektet kommer att grunda en nationell projektorkester för ungdomar samt arrangera galahelgen Windfest där det finlandssvenska blåsmusikfältet kan samlas. Idén med projektet är att ta fasta på de metoder och sätt i Blåsmusikprojektet 2017-2022 som haft de största positiva effekterna och fortsätta ånga på i projektets kölvatten. 
 

Blåsmusikprojektets ungdomsorkester

Under projektets gång ger FSSMF unga blåsare och slagverkare från hela Svenskfinland chansen att spela tillsammans i Blåslyftets ungdomsblåsorkester under ledning av dirigenten Åke Mansén-Hillar. 

Under en tidsperiod på ett år med sammanlagt två övningsperioder musicerar de på hög nivå för att utvecklas tillsammans. Målsättningen är att skapa utbyten och samspelsmöjligheter som inte finns regionalt. Repertoaren ska vara lite utmanande för att deltagarna ska ha möjlighet att sporras och utvecklas, men framför allt ska övningstillfällena vara roliga och inspirerande tillfällen som sammanför ungdomarna i blåsmusikens tecken. 

Så kom med i Blåslyftets ungdomsblåsorkester där du får många nya kompisar att musicera med och många roliga möjligheter till utveckling!

Hur kommer jag med?

Anmälan är öppen mellan den 16.10-17.12.2023. Frågor riktas till jannicke.ingelin@fssmf.fi

 

Vanliga frågor och svar

Hur gammal ska jag vara för att få vara med?

Projektet riktar sig främst till ungdomar i åldern 12-20 år. Repertoaren ligger på ca grade 3, så det är viktiga är att behärska sitt instrument tillräckligt väl. Åldersgränsen är ungefärlig och kan ses som en slags rekommendation.

Behöver jag provspela?

Nej, platserna fylls i anmälningsordning.

Vad kostar lägret?

Om du blir antagen kostar en plats i Blåslyftets ungdomsorkester 20€/ övningshelg. Deltagaravgiften återbetalas ej. 

Projektet står för resor och logi. Boende är skolinkvartering och det kommer att ordnas med bussar till övningarna.

Kan jag delta utan en vuxen?

Det är önskvärt att ha med sig en egen vuxen ansvarsperson för sitt sällskap.


Bild: Frida Lönnroos