);

Blåsafton på G18 den 2 mars 2020

Blåsafton på G18 den 2 mars 2020

Blåsafton på G18 är en konsertserie där projektet vill lyfta fram huvudstadsregionens blåsmusiker och skapa en plattform där blåsmusiken får ett utrymme i Helsingfors. Konserterna ordnas en kväll i månaden i Festsalen G18 på Georgsgatan 18 kl 18:00. Inträdet är fritt.

Kvällen bjuder på en musikalisk resa på hög nivå som inleds med fransk impressionism, gör en avstickare till kontemporär musik för att slutligen avrundas med både äldre och nyare rytmer från 1900-talets Sydamerika.

Blåsafton på G18 är en del av Finlands svenska sång- och musikförbunds Blåsmusikprojekt. Blåsmusikprojektet har utformats av Blåsmusikutskottet inom Finlands svenska sång- och musikförbund som en treårig nationell satsning som skall stärka och öka kännedom om den finlandssvenska blåsmusiken genom kurser, nya samlande forum, nyrekrytering, kompetenshöjning samt nordiskt och internationellt samarbete.

Kvällens program

Jenny Metsälä & Reetamaria Rajala

http://www.reetarajala.com

Musikmagistrarna Jenny Metsälä och Reetamaria Rajala har uppträtt tillsammans som en duo sedan 2017. Bägge två är mångsidiga kammarmusiker och har även gjort solokarriär utomlands. Jenny och Reetas gemensamma nämnare är de tidiga studierna i Kuopio, från vilka Jenny fortsatte till Sibelius-Akademins magisterprogram i flöjtspel och Reeta i sin tur avlade sin magisterexamen i pianospel vid Musikhögskolan i Malmö. Sedan sin examen har båda arbetat framgångsrikt som frilansande musiker och duons virtuosa samspel har hyllats som uttrycksfullt och djärvt.

Claude Debussy (1917) Sonate
I Allegro vivo
II Fantasque et léger
III Très animé

Melanie Bonis (1904) Sonate en do dièse mineur, Op. 64
I Andantino con moto
II Scherzo (Vivace)
III Adagio
IV Finale (Moderato)

De franska kompositörerna Melanie Bonis och Claude Debussy studerade vid samma tidpunkt komposition på Konservatoriet i Paris.

Som barn visade Melanie Bonis så stort intresse och begåvning för pianot, att hennes föräldrar förstod att skaffa henne en utbildning inom musik. Även om hon tvingades dölja sitt kön genom att publicera verk under det förkortade namnet Mel, blev hon styrelseledamot i den prestigefyllda parisiska kompositörsföreningen Société des compositeurs de musique (SCM).
Verket Sonat för flöjt och piano i ciss-moll Op. 64, som Bonis komponerade 1904, är expressiv kammarmusik och väldigt karaktäristiskt för både flöjt och piano. I sonaten kan man skönja sekelskiftet 1800-1900-talets postromantiska impressionism och längtan efter exotik.

I slutet av 1915 planerade Claude Debussy sin serie “Sex sonater för olika instrument”. Sonaten för violin och piano var ursprungligen ämnad för violin, engelskt horn och piano. Debussy ändrade dock sin ursprungliga plan till förmån för violin- och pianosonaten. Sonaten är det sista större verket han fullbordade innan sin död. Debussys violinkonsert har inte framförts mycket på flöjt. Versionen ni hör på kvällens konsert är duons eget arrangemang som gjorts på basen av olika editioner.

Bild: Riikka Kajander

Clarinet4

http://clarinet4.com
facebook.com/clarinet4
Instagram: @Clarinet4_

Clarinet4 är en klarinettkvartett från Helsingfors som består av professionella musiker. Ensemblen grundades 2014 och är en utav de några få professionellt fungerande klarinettkvartetterna i landet. Sedan dess har ensemblen konserterat aktivt runt omkring i landet. Kvartettspelarna verkar mångsidigt inom musikfältet: Anni Tolvanen och Esko Lång spelar i Gardets musikkår, Anni Björk är klarinettpedagog vid Baggböle samt Kervo musikinstitut och Sirke Tynskä både undervisar vid Nurmijärven musiikkiopisto och spelar i Helsingin Poliisisoittokunta. Utöver sina egna konserter har kvartetten även uppträtt i samband med diverse festivaler och konsertserier.
Hösten 2017 uruppförde Clarinet4 sitt första beställningsverk, Juha Pistos ”AD 2017 – Three Pictures of the Time” och i november 2018 uruppfördes Tuomas Kettunens “Californian Diaries”. För dessa verk har kvartetten fått bidrag av Suomen Kulttuurirahasto och Suomen Säveltäjäin Sibelius- rahasto. I början av 2018 utgav Clarinet4 sin debutskiva som består av musik komponerad för ensemblen.

Oleg Paiberdin (1971-) Sob Out

Michael Henry (1963-) Birdwatching – A Fancier´s Handbook
I Swallows Fleeting
II Sparrows Bickering
III Vultures Looming
IV Capercaillies Courting
V Roadrunners Racing
VI Phoenix Rising

Astor Piazzolla (1982) Oblivion

Arturo Márquez (1950-) Danzón No. 2
arr. Juan A. Pérez

Den ryska kompositören Oleg Paiberdin (f. 1971) tog sin examen från Urals nationella konservatorium 1999. Sedan 2005 har han bott Moskva och arbetar vid Moskvas nationella filharmoniker. Sob Out uruppfördes 2003 och det är en av Paiberdins mest framförda verk. Kompositören har även gjort flera versioner av verket för olika sammansättningar bl.a. för saksofonkvartett.

Den engelska kompositören Michael Henry (f. 1963) började komponera som 9-åring och att spela klarinett som 11-åring. Han studerade vid Royal College of Music åren 1981-1985 under ledning av Justin Connollyn och Adrian Cruftin. Henry har komponerat blåsmusik för allt från solostycken till symfoniska blåsorkesterverk.

Astor Pantaleón Piazzolla (1921-1992) var en argentisk kompositör, en utav de mest kända tangokompositörerna och hela genrens förnyare. Piazzolla utvecklade tango nuevo (övers. den nya tangon) där han blandade den traditionella argentiska tangon med element från i synnerhet jazz och konstmusik. Att blanda tangons eldiga passion med västerländsk konstmusik och jazzens fria improvisation förorsakade enormt upprörda känslor i de traditionella argentiska kretsarna.

Arturo Márquez (f. 1950) är en mexikansk orkesterkompositör och i hans kompositioner hör man den mexikanska musikens former och stil. Danzón no. 2 är ett beställningsverk av Universidad Nacional Autónoma de México som uruppfördes av universitetsets egen orkester 1994. Den rytmiska fixpunkten för detta verk är bruket av olika accenter och tempo. Danzón No. 2 återspeglar den kubanska dansstilen, som spelar en viktig roll i folktraditionen i Veracruz-området i Mexiko.