);

Bidrag för slutarbeten om blåsmusik

Bidrag för slutarbeten om blåsmusik

Är du i slutet av dina studier och skall skriva slutarbete eller Pro Gradu-avhandling?
Blåsmusikprojektet beviljar stipendier för att uppmana och stimulera forskning samt fördjupning inom blåsmusik.
Skriv en fritt formulerad ansökan med budget till robin.kaldstrom@fssmf.fi